Logo 10 aniversario

La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant

Versió per a imprimirVersió per a imprimirSend to friendSend to friend

El Programa “Universitat Permanent” va iniciar la seua marxa en el curs 1999-2000 amb 200 alumnes i aquest curs celebra el seu 10º aniversari. De cara al curs 2009-2010, tenim preinscrits 1.300 alumnes, que rebran classes, desenvoluparan activitats complementàries i compartiran experiències personals, tant en les aules del campus de la Universitat d'Alacant i en les Seus Universitàries com fora d'elles en àmbits culturals molt diversos.

Any rere any, aquest projecte acadèmic fa un gran esforç per a donar resposta a una important demanda d'alumnes que no deixa de créixer, el que situa a la Universitat Permanent com un dels màxims referents en el Campus Lucentino quant a volum de serveis acadèmics i demostra, així mateix, que la Permanent ha calat ja profundament en la societat alacantina. No obstant això, gens d'açò seria possible sense la implicació i la col·laboració entusiasta de les diverses entitats i institucions que constitueixen el suport clau del programa acadèmic i cultural i que, en definitiva, són els responsables que un projecte com aquest, de tanta rellevància socioeducativa, siga una realitat. A l'aposta decidida que es fa des del Rectorat de la Universitat d'Alacant i el seu Consell Social perquè la UNIVERSITAT PERMANENT romanga i es consolide dins del marc de les estructures educatives de la Universitat d'Alacant se suma l'ajuda d'entitats com el PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA del Excelentísimo Ajuntament d'Alacant que, juntament amb suport de la Consellería d'Educació de la Generalitat Valenciana i la FUNDACIÓ BANCAIXA, segueixen garantint la viabilitat d'aquest programa.

Quatre són els pilars bàsics del programa:

  1. El Programa acadèmic i la Formació “sensu estricte” encaminats al desenvolupament del Diploma Sènior dins del Model Marque de Programes Universitaris Per a Majors que existeix a Espanya. Es tracta d'un programa totalment optatiu i de lliure desenvolupament curricular al que s'accedeix sense requeriments ni titulació prèvia, sent l'únic requisit tenir complits els 50 anys.
  2. El Programa d'Extensió Universitària, compartit amb els Secretariats de Cultura, Extensió Universitària i Esport, la Seu Ciutat d'Alacant i el Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) i orientat a la divulgació de la ciència i la cultura, per al qual puntualment rebem suport des d'institucions públiques (Ajuntaments i Seus Universitàries de la província) i privades (Fundació BANCAIXA, Obra Social de la CAM, Fundació La Caixa, OAMI, Col·legi Oficial de Farmacèutics Alacant, Fundació MAPPRE).
  3. La Investigació i la cooperació en l'àmbit nacional i internacional per al desenvolupament de projectes en matèria de formació permanent i aprenentatge al llarg de tota la vida dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior. En aquest sentit, la UPUA desenvolupa i comparteix línies de cooperació a través de Projectes, Cursos, Tallers, Jornades, Trobades i Congressos relacionats amb la millora dels programes educatius universitaris per a majors, en el seu vessant de gestió educativa, qualitat i ordenació acadèmica, tant a Espanya com en altres països del nostre entorn.
  4. La participació activa dels universitaris majors, que ha permès l'engegada d'importants iniciatives i projectes d'investigació i aprenentatge colaborativo i de voluntariat, així com de programes nacionals i internacionals d'intercanvi i mobilitat, i que fomenta en gran amidada el desenvolupament de l'autonomia cultural i personal i la capacitat d'interacció social, aspectes tots ells que doten al programa de major qualitat.

Tenint sempre en ment la consecució de tots aquests objectius, vam partir d'un model d'ensenyament/aprenentatge innovador:

  1. Actiu: s'ensenya/aprèn a través de la pràctica i l'aplicació dels coneixements adquirits
  2. Participatiu: es posa l'accent en la participació dels/as estudiants majors en les programacions i en el desenvolupament de les propostes curriculars
  3. Socializador: es basa en el treball en grup i en les interaccions socials entre els/as estudiants i els professors
  4. Obert i Flexible: s'adapta a les necessitats formatives, als espais disponibles i a l'edat del grup de destinataris
  5. Intergeneracional: es procura cercar una connexió amb altres grups d'edat i de població a través d'accions comunes

La majoria dels nostres alumnes són dones (un 63% enfront del 37% d'homes) amb edats que oscil·len entre els 50 i els 93 anys. En el curs 2008-09 s'han matriculat en 134 disciplines, corresponents a les àrees de: Humanitats (47%), Informàtica, Imatge i So (27%), Ciències Experimentals (8%), Salut i Acció Social (11%) i, finalment, Socials i Jurídiques (7%). Des que va començar el projecte Universitat Permanent, uns 350 alumnes han obtingut ja el Diploma Sènior, mitjançant el qual es reconeixen els estudis cursats a efectes estrictament acadèmics. Aquest diploma s'atorga a aquells alumnes que han superat 72 crèdits, és a dir 3 cursos (anys) com a mínim, amb 6 assignatures del nostre Programa Universitat Permanent. El major d'aquests diplomats té 93 anys.

Cap destacar que aquest és un Programa de Formació al llarg de tota la vida que se centra principalment en el desenvolupament personal i en la promoció d'una ciutadania activa capaç de mantenir un gran nivell d'autonomia en la societat del coneixement del segle XXI. Entre les màximes que serveixen d'inspiració al programa, la qual defineix amb més fidelitat les aspiracions dels nostres alumnes és “aprendre pel plaer d'aprendre” i compartir experiències i sabers, en una universitat que ens agradaria que estiguera oberta a totes les edats i a la ciutadania en el seu conjunt.

Durant aquest curs 2009-10, en el qual celebrem el 10º Aniversari del programa, desenvoluparem un gran nombre d'activitats amb la finalitat de donar a conèixer els nostres objectius formatius i culturals i obrir-nos encara més si cap a la societat amb la mirada posada a aconseguir “una societat i una universitat obertes a totes les edats on puga tenir lloc un veritable diàleg entre generacions” mitjançant experiències i bones pràctiques que es desenvoluparan en la Universitat d'Alacant.

Bancaixa