Termini d'Inscripció a les Jornades de Chester Himes