Presentació de la iniciativa:Reunión Dresden

Converses a la Seu

Una experiència d'aprenentatge cooperatiu d'idiomes: L'Aprenentatge Cooperatiu.

Una ferramenta summament interessant -tant des de la perspectiva dels resultats acadèmics com la de la pràctica en habilitats socials- és el cridat Aprenentatge Cooperatiu.
L'Aprenentatge Cooperatiu és una estratègia que promou la col·laboració entre els estudiants. El propòsit d'esta estratègia és aconseguir que els estudiants s'ajuden mútuament per a aconseguir els seus objectius impulsant-los a buscar suport quan ho consideren necessari.
Hi ha diverses definicions de l'enfocament d'aprenentatge cooperatiu, bàsicament es tracta d'un enfocament centrat en l'estudiant que utilitza xicotets grups de treball (generalment 4 a 6 persones, seleccionades de forma intencionada) que permet als alumnes treballar junts en la consecució dels objectius proposats per a optimitzar o maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres membres del grup.
El rol del professor, en l'aprenentatge cooperatiu, és el d'un mediador en la generació del coneixement que no es limita a observar el treball dels grups sinó que els supervisa activament (no directivament) en el procés de construcció i transformació del coneixement, així com les interaccions socials.

L'aprenentatge cooperatiu com a estratègia d'utilització del gran potencial de coneixements i experiències de les persones majors.
  • Les persones majors compten amb una gran riquesa de coneixements i experiències que en molts casos estan disposats a compartir i transferir a altres.
  • Per a dur a terme una activitat d'aprenentatge cooperatiu entre persones majors només seria necessari incloure entre els components del grup de treball, alguns amb les capacitats que es tracten d'aprendre dels que un actuaria com a mediador.
  • Entre els alumnes de la UPUA existix, d'una banda, un considerable potencial de coneixements d'idiomes i per una altra una sentida necessitat millorar el domini dels segons idiomes. Conseqüentment, ens trobem en la situació ideal per a dur a terme una experiència d'aprenentatge cooperatiu en l'àmbit de l'aprenentatge d'idiomes.