KOPSAVILKUMS

Imagen tablero de juevoProjektā ir apvienojušies partneri, kuriem īstenojot savu organizāciju darbības virzienus un mācīšanās/mācīšanas praktisko pieredzi, ir jāspēj risināt praktiskus  izglītības jautājumus, kas skar sociāli mazaizsargātās vai nelabvēlīgās cilvēku grupas. Projekta mērķis ir izstrādāt un pielāgot izglītojošas spēles minētajām mērķa grupām. Projektā ir ņemts vērā fakts, ka pieaugušie mācās izmantojot savu personisko pieredzi, un šī pieredze un pārdomas var mainīt viņu perspektīvas un shēmas.
THINK TANK uzskata, ka pasniedzējiem ir daudz vieglāk un patīkamāt strādāt ar sociāli mazaizargātām grupām, ja mācību procesā tiek izmantotas tādas metodes, kurās ir ietverti spēles elementi, tādejādi veicinot šo cilvēku  personības izaugsmi, kā arī izziņas spējas, palīdzot uzlabot viņu emocionālo stāvokli un uzvedību. Bez tam uzlabojas apmācāmo sociālā labklājība, viņi labprātāk vēlas mācīties un kļūst radošāki. Tajā pašā laikā projekts uzskata, ka ir nepieciešams:

  • pielāgot jaunai videi un apstākļiem (piem., gadījumos, kad ir stress, konflikti, liela darba slodze u.c.) tās izglītības stratēģijas, kas kādreiz bijušas efektīvas;
  • nodrošināt pasniedzējus ar atbilstošiem mācību līdzekļiem, lai viņi varētu palīdzēt saviem audzēkņiem justies piederīgiem pie savas kopienas un kļūt par aktīvu sabiedrības daļu;
  • motivēt pasniedzējus, attiecīgi novērtējot viņu ieguldījumu, izmantojot efektīvas un gandarījumu sniedzošas metodes;
  • pārvērtēt tā saukto novecojušo mācību metožu nozīmību, piemēram, lomu spēles (LS), foto valoda (FV) un izglītojošas spēles (IS) .

Projekta partneri ir gatavi iesaistīt projekta aktivitātēs cilvēkus, kuri Eiropas kontekstā ir strādājuši vai turpina strādāt ar sociāli mazaizsargātām grupām, un ir gatavi dalīties ar savu pieredzi.