STRESZCZENIE

Imagen tablero de juevoProjekt łączy partnerów, którzy w szczególnych uwarunkowaniach i praktykach nauczania/ uczenia się, muszą radzić sobie z praktycznymi zagadnieniami edukacyjnymi związanymi z pracą z osobami należącymi do grup wymagających szczególnej opieki lub grup mniej uprzywilejowanych. Odnosi się to do kwestii metodologicznych, dotyczących tworzenia i wykorzystywania gier edukacyjnych dostosowanych do tych grup docelowych. Projekt uznaje, że dorośli uczą się na podstawie osobistych doświadczeń; taka refleksja może zmienić lub przekształcić znaczenia i schematy.
Inicjatywa THINK TANK wyraża przekonanie, że zajęcia w formie zabawy i przyjemne praktyki uczenia to techniki, które mogą pomóc trenerom swobodniej docierać do słuchaczy i jednocześnie ułatwią im rozwój osobisty i integrację pod względem kognitywnym, emocjonalnym i behawioralnym. Zwiększają one dobro emocjonalne i społeczne, a także podnoszą efektywność uczenia się i kreatywność. Jednocześnie projekt potwierdza konieczność:

  • dostosowania strategii edukacyjnych, które udowodniły swoją skuteczność w przeszłości, do nowych środowisk i warunków w różnych sytuacjach (stres, konflikt, obciążenie pracą, itp.)
  • dostarczenia trenerom odpowiednich narzędzi edukacyjnych, w celu stymulowania poczucia przynależności do wspólnoty, jako aktywni obywatele wśród słuchaczy.
  • Dzięki zastosowaniu skutecznych i gratyfikujących praktyk pedagogicznych, trenerzy zostaną ponownie zmotywowani, jak również pewna wartość dodana zostanie przypisana do ich pracy
  • ponownej oceny skuteczności tzw. przestarzałych metod nauczania, takich jak odgrywanie ról (role plays – RP), komunikowanie się na podstawie obrazków (photo language – PL) oraz gry edukacyjne (educational games – EG).

Partnerstwo ma na celu zaangażowanie osób pracujących w różnych kontekstach europejskich, którzy osobiście się angażują i wyrażają troskę wobec trenerów i personelu współpracującego z docelowymi grupami słuchaczy wymagających szczególnej opieki.