PROJENİN ÖZETİ

Imagen tablero de juevoSavunmasız Öğrenciler için Büyüleyici Öğretim Stratejileri oluşturma
Projede ortaklar Avrupa’ya sonradan gelmiş, uyum sorunu yaşayan ve öğrenme güçlüğü çeken dezavantajlı gurupları yaşadıkları yere entegre etmek için neler yapılması gerektiği hususunda bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya gelmektedir. Bu hedef gurubu üzerine metodik eğitsel oyunlar adapte edilerek bu projenin uygulanması hedeflenmektedir. Bu projede yetişkinlerin kendi kişisel deneyimlerini öğrenmesi konusu daha anlamlıdır ve öğrendiklerinin yansıması sonucunda kişilerin değişimleri ve kazanımlarının başkalarına iletişimi daha yapıcı olur.
THINK TANK’ın (Düşünce havuzu) görüşleri;  öğrenim güçlüğü ve uyum sorunu yaşayan bu guruplara bir şeyler öğretirken eğlenceli ve oyunsal etkinliklerin kullanılmasının faydalı olacağı yönündedir. Aynı zamanda bu tür etkinlikler, bu gurupların kişisel gelişimlerini, yeni toplum ve çevreye entegrasyonlarını, toplumla iletişimlerini ve davranışlarını geliştirmede olumlu yansıyacaktır. Ayrıca onların yeni çevrede kendilerini sosyal ve duygusal olarak rahat hissetmelerini sağlayacaktır. Bu sayede çevreye uyumları kolay olacak ve kendilerini daha iyi ifade edebileceklerdir. Aynı zamanda proje şu bilgilere gereksinim duymaktadır:

  • Geçmişte etkili bir şekilde kullanılan eğitim stratejilerinin yeni çevreye, duruma ve şartlara göre uyarlanması gerekir. ( stres, uyuşmalık, iş yükü, vs….)
  • Eğitmenlere yeterli derecede eğitimle ilgili her tür araç- gereçleri tedarik edilmelidir. Eğitimciler olarak  öğrenenlere yaşadıkları toplumda aktif bir birey olma duygularını vermek ve hissettirmektir.  
  • Etkili ve tatmin edici pedagojik çalışmalar yaparak eğitmenleri motive etmek ve onların yaptıkları işlerin değerini anlatmalıyız.
  • Rol yapma, fotoğraf kullanma ve eğitimsel oyunlar gibi eski eğitim metotlarını tekrar gözden geçirmeliyiz.

Bu ortaklıktaki eğitmenlerin  hedefi, öğrenme güçlüğü çeken söz konusu hedef kitlenin kişisel gelişimlerini geliştirmek ve  onların özgüvenlerini sağlamaktır.