Povzetek

Slovenščina

Termin »aktivno staranje« kot eden največjih izzivov sodobne EU se še vedno sooča s pomanjkanjem obče sprejetega koncepta, kaj v resnici pomeni, starati se aktivno. Obstajajo sicer različni koncepti in metodologije, vendar nekega skupnega pristopa k problemu aktivnega staranje kot takega ni. Obstajajo aktivnosti za starejše odrasle, ki podpirajo njihovo željo po vseživljenjskem učenju, vendar pa obstaja le malo število tistih, ki obravnavajo temo aktivnega staranja celostno.

Izraz "aktivno staranje" je relativno nov in se zato uporablja ohlapno. Največkrat je razumljen kot "zdravo bivanje, fizično in psihično, kolikor dolgo mogoče - aktivno in v dobri kondiciji", in v tem smislu ga lahko razdelimo v 5 večje dele:

  • Zdravje in življenjska pričakovanja
  • Aktivna socialna vključenost
  • Vseživljenjsko učenje in neformalno izobraževanje
  • Zaposlovanje starejših
  • Rekreacija

Vsi vemo, da se populacija v Evropi stara, ampak gledati nanje kot na "največji gospodarski in socialni izziv" se zdi nepošteno celo po definiciji. Če naj bo aktivno staranje "proces optimiziranja priložnosti za zdravje, sodelovanje in varnost z namenom izboljšanja kakovosti življenja v starosti", to dejansko pomeni, da naj aktivno staranje posamezniku omogoči ostati dejaven v poznejših letih življenja ter uresničitev svojih skritih potencialov za fizične, socialne in duševne aktivnosti ter dobro počutje.

Peer-to-Peer Support Fostering Active Ageing ali Vrstnik za vrstnika: spodbujanje aktivnega staranja je projekt, ki smo ga partnerji pričeli izvajati v letu 2014 z namenom razvoja metodologije, ki temelji na vzajemnem usposabljanju (peer-to-peer) z namenom spodbujanja aktivnega staranja. Mentorji-vrstniki bodo usposobljeni za izvajanje izobraževalnega programa za aktivno staranje v klasični različici (predavanja iz oči v oči) ter še v obliki spletne učilnice.

Usposabljanje bo namenjeno dvigu samoučinkovitosti in prenosu znanj ter dobrih praks med udeleženci (starejši odrasli 55+ let). Izobraževalni program za starejše odrasle bo zajemal splošna področja aktivnega staranja, teme s področja zdravstva in zdravja ter uporabe tehnologij z dodanimi specifičnimi moduli za posamezne sodelujoče države, upoštevajoč nacionalne analize stanja aktivnega staranja v partnerskih državah.