GRETA du Velay

Slovenščina

Greta du Velay je skupina 21-ih regionalnih javnih izobraževalnih ustanov pod okriljem Ministrstva za izobraževanje. Poleg tega, da so glavna regionalna ustanova na področju različnih formalnih izobraževanj za podjetja in da skrbijo tudi za pripravo diplomantov napotenih s strani Ministrstva za šolstvo ter Ministrstva za zdravje, zaposlovanje in mladino, se ukvarjajo tudi z neformalnim izobraževanjem odraslih.

Za kvalitetno izvajanje različnih programov za odrasle (avdiovizualnih, učenje jezikov, ključne kompetence itd), skrbi 45 učiteljev/mentorjev, ki opravijo cca 300.000 učnih ur na leto. Greta du Velay tudi koordinira mrežo odprtih učnih centrov v ruralnih območjih. Certifikat ISO 9001 so pridobili leta 1975.

Kar polovico svojih dejavnosti namenjajo podpori prikrajšanim skupinam na področju socialne in poklicne izključenosti (migranti, osebe s posebnimi potrebami, starejši, ženske, povratniki, kmečko prebivalstvo).

Druga polovica njihovih aktivnosti pa je namenjena izobraževanju za mala in srednjia podjetja. Med predmetna znanja in povezave vključujejo analize potreb, temu primerno prilagajanje programov, usposabljanje mentorjev, razvoj izobraževalnih storitev s pomočjo IKT.

Učitelji so veliko didaktičnega in pedagoškega znanja pridobili že iz dosedanjih usposabljanj za mentorje, ki so jih temeljito pripravile za delo z različnimi ciljnimi skupinami oseb starejših od 26 let.

Od leta 1992 Greta du Velay sodeluje v eksperimentalnih aktivnostih za uporabo inovativnih metod za učenje tujih jezikov; Francoščina za imigrante z uporabo IKT, uporaba Wiki za razvoj učenja jezikov v skupini,  nabavili so Scotvec za vrednotenje znanja tečajnikov Francoščine, kakor tudi uporaba videokonferenc v ta namen. Greta je tudi sodelovala in koordinirala v več evropskih projektih, kot je CAME – Kulturna zavest pri starejših pripadnikih manjšin http://www.ca-me.eu/, " Od digitalne kulture do medijske kulture za starejše državljane", "Oblikovanje razpoložljivih gradiv in specializacija mentorjev za usposabljanje starejših", "Ukrepanje proti nasilju nad ženskami", "Uporaba kolesa za socializacijo ter integracijo mlajših odraslih z duševnimi težavami".

Je članica mreže 258-ih Greta v Franciji.