GRETA du Velay

Dansk

GRETA du Velay-gruppen er en regional gruppe, som består af 21 offentlige institutioner under Uddannelsesministeriet. Udover at være den største udbyder af formel uddannelse er GRETA også lokalt involveret i ikke-formel voksenuddannelse.  

De 45 undervisere i gruppen tilbyder kurser for voksne inden for forskellige områder (audiovisualitet, sprog, nøglekompetencer, osv.), i alt ca. 300.000 undervisningstimer om året. Gruppen koordinerer desuden et netværk af åbne undervisningscentre i landområder. Gruppen er ISO 9001-certificeret og har eksisteret siden 1975.  

Halvdelen af gruppens aktiviteter har til formål at fremme den sociale og professionelle inklusion af underprivilegerede grupper (migranter, arbejdsløse, handicappede, ældre, kvinder som vender tilbage til arbejdsmarkedet og landboere).

Den anden halvdel af gruppens aktiviteter har til formål at støtte SMV’er (små og mellemstore virksomheder) i deres læringsproces. Gruppens tværgående ekspertise omfatter analyse af uddannelsesbehov, kursusdesign, uddannelse af undervisere og udvikling af læringsservices baseret på IKT.

Underviserne i gruppen har deltaget i et omfattende uddannelsesprogram for at kunne håndtere de forskellige målgrupper og alle har positive didaktiske og pædagogiske erfaringer med undervisning af mennesker over 16 år.

Siden 1992 har gruppen deltaget i eksperimentelle aktiviteter med det formål at implementere innovativ undervisning og læring inden for sprogområdet: fransk for immigranter ved hjælp af IKT, brugen af Wiki til at udvikle samarbejdslæring, Scotvec-validering til franskelever og brugen af videokonferencer til at evaluere. Gruppen har deltaget i/koordineret adskillige europæiske projekter, blandt andet: CAME kulturel bevidsthed blandt ældre i minoritetsgrupper (http://www.ca-me.eu/), ”Fra digital kultur til mediekultur for ældre borgere”, ”Udarbejdelse af referencemateriale og specialisering af lærere som skal undervise ældre”, ”Handling mod vold mod kvinder”, ”Brugen af cykler til socialisering og integrering af voksne intellektuelt handicappede”.    

Gruppen er et af 258 GRETA-netværk i Frankrig.