GRETA du Velay

Polski

Greta du Velay stanowi regionalną grupę 21 publicznych placówek oświatowych podlegających Ministerstwu Edukacji. Poza tym, że jest głównym ośrodkiem regionalnym prowadzącym formalne szkolenia w wielu dziedzinach dla przygotowujących się do dyplomów wydanych przez Ministerstwo Edukacji, ale również Ministerstwo Zdrowia, Zatrudnienia i Młodzieży, le Greta jest lokalnie włączona w nieformalną edukację dorosłych.

Dzięki 45 trenerom, ośrodek zapewnia kursy dla dorosłych w kilku obszarach (audiowizualnych, językowych, kluczowych kompetencji, itp.) przez około 300 tysięcy godzin szkoleniowych rocznie. Ponadto koordynuje sieć otwartych ośrodków kształcenia w obszarach wiejskich. Posiada Certyfikat ISO 9001 od 1975 roku.

Połowa działalności polega na wspieraniu nieuprzywilejowanych grup w integracji społecznej i zawodowej (migrantów, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, starszych, powracających kobiet, mieszkańców wsi).

Druga połowa polega na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w procesach uczenia się. Jego doświadczenie obejmuje analizę potrzeb szkoleniowych, projektowanie kursu, szkolenia trenerów, rozwój usług opartych na ICT w nauce.

Trenerzy przeszli obszerne szkolenia, aby mieć do czynienia z wszystkimi kategoriami i wszyscy mają doświadczenie dydaktyczne oraz pedagogiczne z ludźmi powyżej 16 roku życia.

Od 1992 roku ośrodek brał udział w działaniach eksperymentalnych dotyczących wdrożenia innowacyjnego nauczania i uczenia się w zakresie języków: francuski dla imigrantów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, korzystania z Wiki do rozwoju współpracy nauki języków, udostępniania Scotvec walidacji dla francuskich uczniów, korzystania z wideokonferencji w celu oceny. Zespół Greta du Velay uczestniczył / i koordynował kilka projektów europejskich, takich jak CAME świadomości kulturowej dla mniejszości starszych http://www.ca-me.eu/, "Od kultury do kultury mediów cyfrowych dla starszych obywateli", "Opracowanie materiału odniesienia i specjalizacji trenerów w szkoleniach dla seniorów", "Działając przeciwko przemocy wobec kobiet", "Użytkowania roweru dla socjalizacji i integracji młodzieży z upośledzeniem umysłowym".

Jest członkiem sieci Greta (258) we Francji.