Streszczenie

Polski

Pomimo, że aktywne starzenie się stanowi jeden z ważniejszych tematów współczesnej UE, nadal brakuje prawdziwego zrozumienia wobec pojęcia aktywnego starzenia się. Istnieje wiele różnych koncepcji i metodologii, ale brakuje ogólnego lub wspólnego podejścia do aktywnego starzenia się. Obecnie zajęcia dla osób starszych, wspierają ich w zakresie kształcenia przez całe życie, ale są tylko nieliczne, które odnoszą się do tematu aktywnego starzenia się w charakterze ogólnym.

Termin „aktywne starzenie się" jest wciąż stosunkowo nowy i dlatego traktowany jest „luźno”. Wiąże się zasadniczo z „zachowaniem zdrowia, fizycznego i umysłowego, tak długo jak to możliwe - aktywny i w dobrym stanie" i może być zatem podzielony na 5 głównych części:

  • Zdrowie i oczekiwania życia
  • Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym
  • Kształcenie ustawiczne w edukacji pozaformalnej
  • Zatrudnienie osób starszych
  • Rekreacja.

Wszyscy wiemy, że ludność w Europie starzeje się, ale postrzegając to jako „największe wyzwanie gospodarcze i społeczne", wydaje się niesprawiedliwe, nawet w definicji. Jeżeli aktywność osób starszych powinna być „procesem optymalizacji możliwości w zakresie zdrowia, udziałem i bezpieczeństwem w celu poprawy jakości życia, w nawiązaniu do wieku”, to faktycznie oznacza, że pozostanie aktywnym w późniejszym życiu pozwala osobom w realizacji ich potencjału do wcześniej ukrytych możliwości fizycznych, psychicznych, działań społecznych i dobrego samopoczucia.

Projekt Peer-to-Peer promujący aktywne starzenie się rozpoczął się w 2014 roku, w celu opracowania metodologii opartej na szkoleniu przez moderatorów - rówieśników, tak aby wspierać aktywne starzenie się. Rówieśnicy zostaną przeszkoleni do prowadzenia programu edukacyjnego na temat aktywnego starzenia się w wersji twarzą w twarz oraz w wersji e-nauczania.

Szkolenia będą miały na celu wzrost postrzegania własnej skuteczności i kopiowania umiejętności uczestników (osoby starsze 55+). Będą one obejmować ogólne zagadnienia dotyczące aktywnego starzenia się, problemów zdrowotnych i wykorzystania technologii z dodatkowymi modułami zawierającymi analizy krajów współuczestniczących.